The People of CPA

President Emeritus

Suzanne Lee

Elders

Ying Choi Chiu

Mee Len Hong

Yat Lee

Michael Liu

Pong Louie

Yoke Chew Mah

Chau Wah Tang

Lai Mui Yu

Qiu Qing Yu

CPA Steering Committee

Ann Har-Yee Wong, Co-Chair                         
-Longtime community activist and workforce development counselor for City of Boston

Jian Hua Tang, Co-Chair               
-Former Power-One employee and resident activist

Howard Wong, Co-Treasurer
-Massachusetts state employee and IT professional

John Wang, Co-Treasurer
-Former youth intern and staff

Kasey Shen, English Secretary
-Former youth intern and staff

Chuanling Chen, Chinese Secretary
-Former youth intern and staff and teacher

Wai Chan
-Hotel Worker

Sherry Guan
-Workers Center Representative

De Sheng Liang
-Retired restaurant worker

Shao Ping Mo
-Worker Activist

Rui Yi Tan
- Home health aide and Workers Center Representative

Ye Qing Wei
-Hotel Worker

Staff

Lydia LoweCo-Director

Karen Chen, Co-Director

Mark LiuPrograms and Operations Director

Theo Belizario, Office Manager

Baolian Kuang, Community Organizer

Yusin Mok, Organizer

Wayne Yeh, Civic Action Organizer

Fiona Yu, Workers Center Coordinator

Shi Yuan Yu, Service Staff